CEO FHE GROUP

Người đứng đầu FHE GROUP là Chủ tịch HĐQT & CEO Nguyễn Vũ Hoạt. Là một người tự lập có nghị lực và tầm nhìn để thành công,một Công ty có thể thay đổi nhiều cuộc đời thông qua việc đào tạo huấn luyện nhà phân phối & các đại lý cách thức kinh doanh sản phẩm Mỹ Phẩm PROGIRL  những sản phẩm tuyệt vời và cơ hội kinh doanh bền vững.

CÁC LỚP HUẤN LUYỆN CỦA CEO FHE GROUP

CEO Nguyễn Vũ Hoạt có 8 năm trong việc đào tạo và xây dựng hệ thống kinh doanh mỹ phẩm ở Việt Nam!Đào tạo hàng nghìn kinh doanh về lĩnh vực KINH DOANH  online!

GIẢNG  VIÊN NATURE BEAUTY ACADEMY HỌC TẬP VÀ THAM GIA HỘI THI LÀM ĐẸP QUỐC TẾ TẠI HÀN QUỐC