Năm 2016 CEO FHE GROUP được vinh danh doanh nhân văn hóa Việt Nam

Tháng 6-2017 CEO cùng ban lãnh đạo công ty xây dựng lên FHE GROUP được công nhận Top 100 thương hiệu bền vững ở Việt Nam

Tháng 6- 2017 chương trình đào tạo cho chủ doanh nghiệp online khóa huấn luyện  FACEBOOK BUSINESS PRO,ZALO BUSINESS PRO Đạt top 100 Dịch vụ chất lượng cao!

Tháng 9 -2017  hệ thống đào tạo spa NATURE BEAUTY ACADEMY ĐI THI TAY NGHỀ LÀM ĐẸP QUỐC TẾ